06 sie 2015
Aktualności
Administrator

Węgiel nasz powszedni

Węgiel, Carboneum (symbol C), pierwiastek chemiczny z grupy niemetali. W przyrodzie występuje licznie w stanie wolnym oraz w związkach chemicznych m.in. w węglach kopalnych. Węgiel kamienny, który jest jednym z węgli kopalnych, zawiera 78-92% pierwiastka węgla. Ponadto zawiera wodór, siarkę, azot, wodę.

Ten czarny surowiec powstały z martwych szczątków roślin jest powszechnie stosowany jako paliwo, choć jego udział w produkcji energii spada. Wydaje się jednak, głównie za sprawą ceny, że w Polsce węgiel pozostanie jeszcze przez wiele lat podstawowym paliwem.

06 sie 2015
Aktualności
Administrator

Umowy zawierane na odległość

Dokonywanie zakupów na odległość (np. przez internet, oferta z katalogu) jest coraz bardziej popularne. Taka forma zakupów pozwala nabyć towar bez wychodzenia z domu, oszczędzając nasz czas oraz niejednokrotnie pieniądze. Mamy także możliwość porównać oferty różnych przedsiębiorców w jednym miejscu.

Uregulowania dotyczące umów zawieranych na odległość znajdują się w ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012r., poz. 1225).

06 sie 2015
Aktualności
Administrator

Jakość paliw w województwie zachodniopomorskim w latach 2004 - 2012

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie kontrole paliw w zakresie Systemu Monitorowania i Kontrolowania Jakości Paliw prowadzi od 2004r.

Wspomniany System wprowadzony został do polskiego porządku prawnego  w wyniku postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE z dnia 13 października 1998r., która nałożyła na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek opracowania i wdrożenia systemu monitorowania jakości paliw ciekłych. System monitorowania i kontrolowania jakości paliw funkcjonuje w Polsce od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, zatem od 1 maja 2004r.

06 sie 2015
Aktualności
Administrator

Przed wakacjami 2013 - co warto wiedzieć?

Nasze województwo z racji swojego położenia jest atrakcyjnym miejscem na wakacyjny oraz weekendowy wypoczynek. Miejscowości w pasie nadmorskim i w pobliżu jezior oczekują już na przyjazd turystów.

Pozostaje mieć tylko nadzieję, że pogoda dopisze tego lata. Ale dobra pogoda to nie wszystko. Aby urlop uznać za udany na pewno znaczenie mają jeszcze: dobra kwatera, bezpiecznie spędzony czas, rzetelne biuro podróży, które oszczędzi nam nerwów związanych z bankructwem.

06 sie 2015
Aktualności
Administrator

Opalaj się bezpiecznie

Turbo solarium, mocne lampy – takimi hasłami solaria zachęcają do opalania. Czy jest możliwa szybka i bezpieczna opalenizna? Inspekcja Handlowa zakwestionowała 35 proc. skontrolowanych urządzeń opalających ze względu na przekroczenie dopuszczalnego poziomu promieniowania lamp.