15 lut 2016
Przykładowe rozstrzygnięcia
Paweł Pacała

Sprawa dotycząca sukienki

Z sukienki korzystała córka powódki. Podczas studniówki, na którą to uroczystość sukienka została zakupiona, córka powódki zauważyła, że żyłka na dolnej lamówce w kilku miejscach wychodzi z lamówki. W związku z zaistniałym stanem faktycznym sprawy, bezpośrednio po uroczystości, powódka u pozwanego zgłosiła reklamację. Reklamacja powódki została przyjęta. Kiedy powódka stawiła się u pozwanego celem odbioru sukienki naprawionej, okazało się, że żyłki nadal wystają z lamówki dolnej.

15 lut 2016
Przykładowe rozstrzygnięcia
Paweł Pacała

Spór dotyczący usługi remontowo-budowlanej

Pomiędzy stronami sporu doszło do zawarcia umowy, zgodnie z którą pozwany zobowiązał się do wykonania w mieszkaniu powoda prac remontowych, polegających na: pracach elektrycznych, hydraulice, wykonania ścianek z karton-gipsu, sufitów podwieszanych wraz z  ozdobami dekoracyjnymi, pracach rozbiórkowych, montażu i demontażu futryn, położeniu terakoty i innych pracach malarskich, wykończeniowych. Na poczet zawartej umowy pozwany otrzymał kwotę 4000 złotych.

15 lut 2016
Przykładowe rozstrzygnięcia
Paweł Pacała

Sprawa dotycząca paneli podłogowych

Przedmiotem sporu były panele podłogowe, które pozwany przedsiębiorca położył w mieszkaniu powodów. Po około pół roku od momentu położenia panele zaczęły się rozchodzić i wybrzuszać. Powodowie dowodzili przed Sądem, że jest to skutek niewłaściwego położenia (montażu).

11 sie 2015
Przykładowe rozstrzygnięcia
Administrator

Zmiana koloru okleiny samochodu osobowego marki Mazda MPV oraz usunięcia rdzy.

Na podstawie przesłanych przez powódkę zdjęć samochodu, pozwany określił koszt usunięcia rdzy na kwotę 400,00 złotych, a ofoliowanie auta na dalsze 3000 złotych. Łączny koszt umowy strony ustaliły na 3400 złotych. Po oddaniu samochodu do pozwanego, przeprowadzone przez pozwanego oględziny wykazały, że powierzchni pokrytych rdzą do usunięcia przed nałożeniem folii jest więcej, w związku z czym pozwany poinformował powódkę, że do ustalonej kwoty trzeba będzie doliczyć 200,00 złotych. Prace zostały wykonane, a auto oklejone. Strony pozostały w sporze co do niezapłaconej przez powódkę kwoty 200,00 złotych, których to powódka nie zapłaciła.

11 sie 2015
Przykładowe rozstrzygnięcia
Administrator

Drzwi wewnętrzne wraz z demontażem starych i montażem nowych.

Umowa zawarta została w dniu 17.07.2014r. W dniu 25 sierpnia 2014r. pozwany przystąpił do demontażu starych drzwi i ościeżnic. Po ich usunięciu przystąpiono do montażu nowych ościeżnic i drzwi. Okazało się jednak, że wady występujące w nowych ościeżnicach i drzwiach uniemożliwiły ich zamontowanie. Polegały one na: pęknięciu ościeżnicy (część pionowa) drzwi przesuwnych, niewłaściwym nadprożu drzwi łazienkowych oraz niewłaściwej okleinie na drzwiach pokojowych i wystających gwoździach przy listwach mocujących szybki.