21 lip 2017
Przykładowe rozstrzygnięcia
Paweł Pacała

Sprawa dotycząca usługi remontowo-budowlanej

Jednym z ciekawszych przypadków rozpatrywanym przed tut. Sądem w 2016r. była sprawa dotycząca usługi remontowo-budowlanej. W 2012r. pozwany w domu powódki wykonał prace budowlane (położenie tynków na ścianach i sufitach w całym domu). Po zakończeniu prac powódka stwierdziła, że tynki na sufitach położone są krzywo. Pozwany potwierdził wadę wykonanych prac i zerwał sufity w kuchni, korytarzu i pokoju dziennym i tam położył na własny koszt tynki jeszcze raz.

21 lip 2017
Przykładowe rozstrzygnięcia
Paweł Pacała

Walizka

W 2016r. przed tut. Sądem rozpoznawany był spór dotyczący walizki. Z zakupioną walizką powódka wybrała się na służbowy wyjazd. Już podczas pierwszej próby skorzystania z rączki (walizka była na kółkach, prowadzona za rączkę), nastąpiła blokada rączki, a w następnej kolejności wyszła sama rączka, bez prowadnicy. Śrubka urwała się. Reklamacja powódki nie została uznana, a pozwany zakwalifikował uszkodzenie jako mechaniczne.

21 lip 2017
Przykładowe rozstrzygnięcia
Paweł Pacała

Sprawa dotycząca materaca

Przedmiotem sporu był materac, który powódka wybrała z oferty handlowej pozwanego. Przedmiotowy materac o wymiarach wybranych przez powódkę nie był fabrycznie zapakowany. Powódka mogła zapoznać się z właściwościami takiego materaca, jednak o innych wymiarach (wystawiony na hali sprzedażowej). Powódka zdecydowała się na zakup materaca bez jego oglądania.

15 lut 2016
Przykładowe rozstrzygnięcia
Paweł Pacała

Sprawa dotycząca sukienki

Z sukienki korzystała córka powódki. Podczas studniówki, na którą to uroczystość sukienka została zakupiona, córka powódki zauważyła, że żyłka na dolnej lamówce w kilku miejscach wychodzi z lamówki. W związku z zaistniałym stanem faktycznym sprawy, bezpośrednio po uroczystości, powódka u pozwanego zgłosiła reklamację. Reklamacja powódki została przyjęta. Kiedy powódka stawiła się u pozwanego celem odbioru sukienki naprawionej, okazało się, że żyłki nadal wystają z lamówki dolnej.

15 lut 2016
Przykładowe rozstrzygnięcia
Paweł Pacała

Spór dotyczący usługi remontowo-budowlanej

Pomiędzy stronami sporu doszło do zawarcia umowy, zgodnie z którą pozwany zobowiązał się do wykonania w mieszkaniu powoda prac remontowych, polegających na: pracach elektrycznych, hydraulice, wykonania ścianek z karton-gipsu, sufitów podwieszanych wraz z  ozdobami dekoracyjnymi, pracach rozbiórkowych, montażu i demontażu futryn, położeniu terakoty i innych pracach malarskich, wykończeniowych. Na poczet zawartej umowy pozwany otrzymał kwotę 4000 złotych.