11 sie 2015
Przykładowe rozstrzygnięcia
Administrator

Telefon komórkowy marki NOKIA LUMIA, który "przestał działać".

Kolejnym ciekawym przykładem był spór dotyczący telefonu komórkowego marki NOKIA LUMIA 820 wartości 959 złotych, który powódka zakupiła w salonie sprzedaży telefonów komórkowych. Przez dziewięć dni od daty zakupu powódka telefon użytkowała. W dniu 25 sierpnia 2012r. w godzinach wieczornych powódka stwierdziła, że telefon nagle przestał działać.

W tej sytuacji następnego dnia powódka udała się do pozwanego z reklamacją. Jej reklamacja została przyjęta, a telefon, zgodnie z przyjętą w salonie procedurą odesłano do autoryzowanego serwisu. Tam, po dokonanych oględzinach i ocenie stwierdzono, że telefon posiada wadę mechaniczną. Na miejscu w salonie pozwany pokazał powódce na telefonie miejsce uszkodzenia: prawy górny róg pod szybka. Pozwany stwierdził, że powstałe uszkodzenie wynika z nieprawidłowego użytkowania telefonu (ekran był dotykowy). W tej sytuacji reklamacje powódki oddalono jako bezzasadna. Powódka zdecydowała się na oddanie sprawy pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Szczecinie.

11 sie 2015
Przykładowe rozstrzygnięcia
Administrator

Okulary z powłoką antyrefleksyjną oraz z dodatkową powłoką chroniącą przed porysowaniem

Przedmiotem sporu były okulary z powłoką antyrefleksyjną oraz z dodatkową powłoką chroniącą przed porysowaniem za ogólną kwotę 2629,60 złotych. Po dwudziestu trzech miesiącach użytkowania przedmiotowych okularów powód stwierdził, że uszkodzona jest powłoka antyrefleksyjna, wytarta zewnętrzna powierzchnia soczewek, liczne rysy i otarcia lakieru na oprawce. W związku z powyższym powód u pozwanej spółki zgłosił reklamację.

W odpowiedzi na zgłoszoną reklamację pozwana spółka podniosła, iż uszkodzenia obu soczewek nie wynikają z nieprawidłowości procesu produkcyjnego. Na soczewkach występują dwa rodzaje uszkodzeń: uszkodzenia termiczne (widoczna niejednorodność powłoki antyrefleksyjnej) oraz mechaniczne widoczne w postaci zarysowań, głównie dwa pionowe pasy zarysowań oraz liczne drobne rysy na całej powierzchni soczewek, świadczące o braku dbania o okulary (odkładanie okularów szkłami bezpośrednio na podłoże). W tej sytuacji pozwana spółka reklamacje uznała za bezzasadną. Powód nie zgadzając się z decyzją pozwanej spółki wystosował do niej pismo, w którym podniósł, że nie przekroczył żadnych norm prawidłowego używania okularów. Nadto wskazał, że nigdy nie wystawiał okularów na działanie zbyt wysokich czy zbyt niskich temperatur.

11 sie 2015
Przykładowe rozstrzygnięcia
Administrator

Instalacja gazowa zamontowana w samochodzie konsumenta

Jednym z ciekawszych przypadków rozpoznawanych przed tut. Sądem w 2012r. była sprawa dotycząca instalacji gazowej zamontowanej w samochodzie konsumenta. Po przetestowaniu zainstalowanej instalacji gazowej powód stwierdził, iż spalanie w trybie miejskim wynosi około 19l/100km.

Ponadto w samochodzie podczas jazdy powód wyczuwał zapach gazu. W ocenie powoda nadto wskazania tak benzyny, jak i gazu nie pokrywały się z prawdą. W związku z powyższym u pozwanego zgłosił powód reklamację. Dokonywane regulacje spowodowały jedynie wyeliminowanie zapachu gazu. Nie wyeliminowały natomiast nadmiernego spalania gazu. Z kolei przeprowadzona jazda próbna na odcinku około 30 km w cyklu miejskim wykazała zdaniem pozwanego spalanie w granicach normy.

W związku z powyższym powód wezwał pozwanego do demontażu zamontowanej instalacji gazowej i zwrotu poniesionych w związku z zawartą umową kosztów. Uzasadniając swoje żądanie powód podniósł, iż zdecydował się na montaż instalacji gazowej, aby zmniejszyć koszty eksploatacji samochodu, tymczasem spalanie około 19l/100 km koszty te podwyższa.

11 sie 2015
Przykładowe rozstrzygnięcia
Administrator

Słuchawki renomowanej firmy z siedzibą w Austrii

Jednym z ciekawszych przypadków rozpoznawanych przed tut. Sądem w 2011r. była sprawa dotycząca słuchawek. Spór dotyczył tego, że słuchawki renomowanej firmy z siedzibą w Austrii, wyprodukowane były przez tą firmę, ale w Chinach.

Zdaniem konsumenta, fakt, że słuchawki wyprodukowane były w Chinach powoduje, że on nie ma gwarancji ich dobrej, solidnej jakości, ponieważ zdaniem konsumenta w Chinach oszczędza się na testach jakościowych i do produkcji stosuje się gorszej jakości materiały. Konsument nie przyjmował do wiadomości faktu, że przedsiębiorca jest autoryzowanym przedstawicielem firmy produkującej sporne słuchawki oraz tego, że akurat ten model, który konsument wybrał w ogóle nie jest produkowany w siedzibie firmy w Austrii, lecz właśnie w Chinach.