15 lut 2016
Przykładowe rozstrzygnięcia
Paweł Pacała

Sprawa dotycząca paneli podłogowych

Przedmiotem sporu były panele podłogowe, które pozwany przedsiębiorca położył w mieszkaniu powodów. Po około pół roku od momentu położenia panele zaczęły się rozchodzić i wybrzuszać. Powodowie dowodzili przed Sądem, że jest to skutek niewłaściwego położenia (montażu).

11 sie 2015
Przykładowe rozstrzygnięcia
Administrator

Zmiana koloru okleiny samochodu osobowego marki Mazda MPV oraz usunięcia rdzy.

Na podstawie przesłanych przez powódkę zdjęć samochodu, pozwany określił koszt usunięcia rdzy na kwotę 400,00 złotych, a ofoliowanie auta na dalsze 3000 złotych. Łączny koszt umowy strony ustaliły na 3400 złotych. Po oddaniu samochodu do pozwanego, przeprowadzone przez pozwanego oględziny wykazały, że powierzchni pokrytych rdzą do usunięcia przed nałożeniem folii jest więcej, w związku z czym pozwany poinformował powódkę, że do ustalonej kwoty trzeba będzie doliczyć 200,00 złotych. Prace zostały wykonane, a auto oklejone. Strony pozostały w sporze co do niezapłaconej przez powódkę kwoty 200,00 złotych, których to powódka nie zapłaciła.

11 sie 2015
Przykładowe rozstrzygnięcia
Administrator

Drzwi wewnętrzne wraz z demontażem starych i montażem nowych.

Umowa zawarta została w dniu 17.07.2014r. W dniu 25 sierpnia 2014r. pozwany przystąpił do demontażu starych drzwi i ościeżnic. Po ich usunięciu przystąpiono do montażu nowych ościeżnic i drzwi. Okazało się jednak, że wady występujące w nowych ościeżnicach i drzwiach uniemożliwiły ich zamontowanie. Polegały one na: pęknięciu ościeżnicy (część pionowa) drzwi przesuwnych, niewłaściwym nadprożu drzwi łazienkowych oraz niewłaściwej okleinie na drzwiach pokojowych i wystających gwoździach przy listwach mocujących szybki.

11 sie 2015
Przykładowe rozstrzygnięcia
Administrator

Remont w mieszkaniu

Przypadkiem rozpatrywanym przed tut. Sądem w 2013r. była sprawa dotycząca wymiany podłóg, położenia gładzi, malowania ścian i kafelkowania w mieszkaniu powódki. Strony uzgodniły wynagrodzenie w kwocie brutto 7300,00 zł., a także termin realizacji prac – od dnia 4 stycznia 2012r. do dnia 27 stycznia 2012r. Jak wynika z materiałów postępowania realizacja umowy obejmowała również wymianę drzwi wewnętrznych, likwidację drzwi w kuchni, wymianę sanitariatów, założenie oświetlenia ledowego oraz inne niezbędne prace wykończeniowe. Zgodnie z zawartą umową, pozwany zakończył wykonanie dzieła w dniu 27 stycznia 2013r. Po zakończeniu wykonania dzieła powódka dokonując oglądu wykonanych przez pozwanego prac uznała, iż wykonane są one wadliwie, nierzetelnie, niezgodnie z umową i nie spełniają jej oczekiwań.

11 sie 2015
Przykładowe rozstrzygnięcia
Administrator

Walizka podróżna

Przedmiotem sporu była walizka podróżna. Z uwagi na okoliczność, że okazała się ona wadliwa, powódka u pozwanego wymieniła walizkę na mniejszą (w ofercie brak było walizki w rozmiarze pierwotnie zakupionej przez powódkę) za cenę 159,99 złotych. Z zakupionej walizki powódka skorzystała podczas swojej wakacyjnej podróży.

Łącznie walizka była w użytkowaniu przez dwa tygodnie. Już podczas podróży powódka stwierdziła, że w walizce powstały liczne uszkodzenia, tj. uszkodzony zamek szyfrowy, złamanie części blokującej, odpadnięcie znaczka firmowego, przewracaniu się walizki z pozycji pionowej, wyginaniu i pękaniu tworzywa mocującego uchwyty walizki, odpadnięciu trzech plastykowych stopek, zmechaceniu się materiału wierzchniego walizki.