Inspekcja Handlowa skontrolowała różne elementy wyposażenia samochodów – linki holownicze, akumulatory, części samochodowe oraz opony.

• 15,1 proc. z 93 skontrolowanych partii linek holowniczych wzbudziło zastrzeżenia, głównie z powodu nieprawidłowej konstrukcji.
• 12,4 proc. na 178 zbadanych akumulatorów zakwestionowaliśmy m.in. nieprawidłowym oznakowaniem symbolem selektywnego zbierania.
• Tylko 6 proc. ze 135 partii części samochodowych było niepoprawnie oznakowane, z kolei wszystkie opony miały odpowiednie etykiety.

Szczegóły w zamieszczonych poniżej raportach.

/pliki/pomorzezachodnie-wiih/pliki/Informacja%20z%20kontroli%20opon%202021-1(1).pdf

/pliki/pomorzezachodnie-wiih/pliki/Informacja%20o%20wynikach%20kontroli%20bezpiecze%C5%84stwa%20linek%20holowniczych-1(1).pdf

/pliki/pomorzezachodnie-wiih/pliki/Informacja%20z%20kontroli%20akumulator%C3%B3w%20samochodowych%202021-1(1).pdf

/pliki/pomorzezachodnie-wiih/pliki/Informacja%20z%20kontroli%20cz%C4%99%C5%9Bci%20samochodowych%202021%20(homologacja)-1(1).pdf