Zgodnie z Planem Kontroli Inspekcji Handlowej na 2021 rok, Inspekcja Handlowa przeprowadziła na terenie całego kraju 295 kontroli, których celem było sprawdzenie prawidłowości oznakowania różnego typu kosmetyków (z wyłączeniem kosmetyków dla dzieci i kosmetyków do opalania), w tym żeli antybakteryjnych oraz prawidłowości obrotu tymi produktami, a także sprawdzenie deklaracji znajdujących się na opakowaniach oświadczeń marketingowych dotyczących działania kosmetyków (tzw. claims).

Kontrole przeprowadzono u 295 przedsiębiorców, w tym w:

  • 276 sklepach detalicznych
  • 19 hurtowniach.

Zachęcamy do przeczytania raportu