W dniu 12 października 2022r. w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Szczecinie miała miejsce wizyta przedstawicieli Europejskiego Centrum Konsumenckiego (ECK) mającego swoją siedzibę w Warszawie.

Przedstawiciele ECK odbyli spotkania z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej Panią Dorotą Bieszczad oraz pracownikami tut. Inspektoratu, którzy na co dzień zajmują się zagadnieniami konsumenckimi – prowadzeniem spraw w ramach pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz Stałego Sądu Polubownego, a także poradnictwem konsumenckim.  Wizyta była okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń na temat spraw konsumenckich. Był to pierwszy bezpośredni kontakt obu instytucji, pomimo, że mamy już za sobą wspólne doświadczenia zawodowe. Spotkanie niewątpliwie zaowocowało nawiązaniem ściślejszej współpracy dla dobra konsumentów.
Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce należy do sieci Europejskich Centrów Konsumenckich i udziela darmowej pomocy prawnej konsumentom Unii Europejskiej oraz umożliwia rozwiązywania transgranicznych sporów w sposób pozasądowy.

Beata Manios- rzecznik
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 46