Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

tel. 91 422-52-39 / 91 422-52-30
fax. 91 422-54-41

e-mail: sekretariat@wiih.pomorzezachodnie.pl

Porady konsumenckie

tel: 91 434-07-54

Inspekcja Handlowa Delegatura w Koszalinie

ul. Andersa 34
75-650 Koszalin

tel. 94 342 82 05
fax. 94 342 62 91

e-mail: del.koszalin@wiih.pomorzezachodnie.pl