Obsługa osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Szczecinie

w Delegaturze Urzędu w Koszalinie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie czynny jest punkt obsługi osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.

Punkt znajduje się w pokoju nr 20 na niskim parterze budynku. Wejście dostosowane dla osób z dysfunkcją narządu ruchu zlokalizowane jest od strony wystawowej IPN z boku budynku.

Osoba niepełnosprawna po dotarciu do pok. Nr 20 i zapoznaniu się z krótką instrukcją, wybiera w telefonie właściwy, umieszczony w spisie, numer telefonu pracownika załatwiającego interesującą Go sprawę. Po poinformowaniu pracownika o celu swojej wizyty w Urzędzie np.: złożenia wniosku, podania, uzyskania informacji o toku załatwianej sprawy, klient oczekuje na przyjście pracownika.

Natomiast wyznaczony pracownik, który odebrał zgłoszenie, po upewnieniu się dotyczącym rodzaju sprawy, schodzi do pok. Nr 20, w którym oczekuje niepełnosprawny klient, przeprowadza wstępną rozmowę z tą osobą, udziela informacji, odbiera dokumenty, przekazuje niezbędne formularze, informuje o procedurze załatwienia sprawy.

Dostępne formy komunikowania się:

Szczecin:

  • pisemnie na adres: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Jana Matejki 6b, 71-615 Szczecin
  • telefonicznie: 91 422 52 39 lub 91 422 05 21
  • faksem: 91/ 422 54 41
  • elektronicznie: sekretariat@wiih.pomorzezachodnie.pl
  • strona internetowa – wiih.pomorzezachodnie.pl - poprzez e-Puap

Koszalin:

  • pisemnie na adres: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie ul. Andersa 34, 75-950 Koszalin
  • telefonicznie: 94 34 28 205
  • faksem: 94 34 26 291
  • elektronicznie: del.koszalin@wiih.pomorzezachodnie.pl
  • strona internetowa – wiih.pomorzezachodnie.pl - poprzez e-Puap

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza migowego.

Tłumacze są zobowiązani do zachowania poufności treści tłumaczeń wykonywanych w ramach świadczenia usługi zgodnie z zasadami etyki zawodowej tłumacza języka migowego. Świadczenie usługi dla osoby uprawnionej będzie bezpłatne i realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz w Delegaturze w Koszalinie.

Zgodnie z przepisami, osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z wyżej opisanej metody komunikowania się z naszym Urzędem (w sprawach, dla których właściwy jest Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej), proszona jest o zgłoszenie (e-mailem, faksem, listownie lub poprzez inną osobę telefonicznie) tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do:

Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie,
ul. Jana Matejki 6b, 71-615 Szczecin
e-mail: sekretariat@wiih.pomorzezachodnie.pl
fax: 91 422 54 41, tel. 91 423 05 21.

Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Koszalinie
ul. Władysława. Andersa 34, 75-950 Koszalin
e-mail: del.koszalin@wiih.pomorzezachodnie.pl
fax: 94 34 26 291
tel. 94 34 28 205

Informacja przygotowana na podstawie Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. nr 209, poz. 1243).