Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Zapraszamy studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych:

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r, są dostępne na stronie Departamentu Służby Cywilnej KPRM (http://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej-w-2015-roku)

Studentów zainteresowanych kontaktem z naszym urzędem i uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu w Szczecinie pod numerem telefonu 914225239 i mailowo pod adresem sekretariat@wiih.pomorzezachodnie.pl, oraz w Koszalinie pod numerem telefonu 943428205 i mailowo pod adresem del.koszalin@wiih.pomorzezachodnie.pl.