Bądź świadomym konsumentem!
Pamiętaj, że masz prawa jako konsument!


Misją Inspekcji Handlowej w Szczecinie jest ochrona praw konsumenta i interesów gospodarczych państwa.


Na podstawie § 12 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) dopuszczalne są bezpośrednie wizyty  interesantów,  w szczególności w zakresie pomocy konsumenckiej jednak wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerami podanymi poniżej:

tel. 91 422-52-39, 91 434-07-54

W  trosce o bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników wprowadzamy nadzwyczajne środki ostrożności. W związku z powyższym prosimy o punktualne przychodzenie na wizytę, w miarę możliwości bez osób towarzyszących oraz założenie maseczki ochronnej przed wejściem do Urzędu  (Urząd nie zapewnia rękawiczek jednorazowych).

W dalszym ciągu zachęcamy do kontaktowania się z nami, korzystając przede wszystkim z:
  •   informacji telefonicznej;
  •   poczty elektronicznej;
  •   Elektronicznej Skrzynki Podawczej.
 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2021 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcja Handlowej w Szczecinie zmienił adres siedziby z dotychczasowego na:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie
ul. Jana Matejki 6b
71 - 615 Szczecin

tel. 91 422-52-39 / 91 422-52-30
fax. 91 422-54-41

adres ePUAP: /46cpfu48oc/skrytka

e-mail: sekretariat@wiih.pomorzezachodnie.pl

Porady konsumenckie

pokój nr 9 (parter), tel. 91 434-07-54

Delegatura w Koszalinie

ul. Andersa 34
75 - 950 Koszalin
tel. 94 342 82 05
tel./fax. 94 342 62 91

Urząd czynny jest w godz. 7:30 - 15:30

 

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg na działalność organu oraz jego pracowników, a także w sprawach wniosków konsumentów odbywa się w każdy dzień roboczy w godzinach 8:00 - 15:00.

Wojewódzki Inspektor, jego zastępca lub wyznaczony pracownik, przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie odbywa się w najbliższy dzień powszedni.