Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
dyrektor@wiih.pomorzezachodnie.pl

Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
dyrektor.z-ca@wiih.pomorzezachodnie.pl

Delegatura w Koszalinie
del.koszalin@wiih.pomorzezachodnie.pl

Kontakt z mediami – Beata Manios
rzecznik@wiih.pomorzezachodnie.pl

Sąd Konsumencki
spsk@wiih.pomorzezachodnie.pl

Wydział Prawno-Organizacyjny i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich
prawno-org@wiih.pomorzezachodnie.pl
konsumenci@wiih.pomorzezachodnie.pl

Wydział Kontroli
wkn@wiih.pomorzezachodnie.pl

Wydział Budżetowo-Administracyjny
ba@wiih.pomorzezachodnie.pl