LISTA STAŁYCH ARBITRÓW STAŁEGO SĄDU POLUBOWNEGO W SZCZECINIE PRZY ZACHODNIOPOMORSKIM WOJEWÓDZKIM INSPEKTORZE INSPEKCJI HANDLOWEJ

Klauzula informacyjna zgodna z RODO przeznaczona dla Arbitrów Stałego Sądu Polubownego
 

Arbitrzy, którzy mogą być wyznaczeni do składu orzekającego Stałego Sądu Polubownego w Szczecinie przez KONSUMENTA

lp. Imię i Nazwisko Podmiot wyznaczający Sposób wyznaczenia
1.

Wanda Rzeźnicka-Miluch
Przewodnicząca SSP Szczecin
Szczecin

Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Inspekcji Handlowej
wniosek Federacji
Konsumentów w Szczecinie
2. Andrzej Żukowski
Szczecin
Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Inspekcji Handlowej
wniosek Federacji
Konsumentów w Szczecinie
3.

Paweł Wajer
Szczecin

Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Inspekcji Handlowej
wniosek Federacji
Konsumentów w Szczecinie
4. Adam Grelik
Szczecin
Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Inspekcji Handlowej
wniosek Federacji
Konsumentów w Szczecinie
5. Agnieszka Lis
Szczecin
Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Inspekcji Handlowej
wniosek Federacji
Konsumentów w Szczecinie
6. Longina Kaczmarek
Szczecin
Federacja Konsumentów w
Szczecinie
oświadczenie Federacji
Konsumentów w Szczecinie
o wyznaczeniu kandydata
7. Łukasz Peryt
Szczecin
Federacja Konsumentów w
Szczecinie
oświadczenie Federacji
Konsumentów w Szczecinie
o wyznaczeniu kandydata
8. Marzena Nowowiejska
Wojciechowska
Szczecin
Federacja Konsumentów w
Szczecinie
oświadczenie Federacji
Konsumentów w Szczecinie
o wyznaczeniu kandydata
9. Krzysztof Gach
Szczecin
Federacja Konsumentów w
Szczecinie
oświadczenie Federacji
Konsumentów w Szczecinie
o wyznaczeniu kandydata
10. Aleksandra Klich
Szczecin
Federacja Konsumentów w
Szczecinie
oświadczenie Federacji
Konsumentów w Szczecinie
o wyznaczeniu kandydata
11. Kinga Flaga-Gieruszyńska
Szczecin
Federacja Konsumentów w
Szczecinie
oświadczenie Federacji
Konsumentów w Szczecinie
o wyznaczeniu kandydata
12. Elżbieta Jaźwińska
Szczecin
Federacja Konsumentów w
Szczecinie
oświadczenie Federacji
Konsumentów w Szczecinie
o wyznaczeniu kandydata
13. Waldemar Mejna
Szczecin
Federacja Konsumentów w
Szczecinie
oświadczenie Federacji
Konsumentów w Szczecinie
o wyznaczeniu kandydata
14. Krystyna Piwońska
Szczecin
Federacja Konsumentów w
Szczecinie
oświadczenie Federacji
Konsumentów w Szczecinie
o wyznaczeniu kandydata
15. Marta Habrych
Szczecin
Federacja Konsumentów w
Szczecinie
oświadczenie Federacji
Konsumentów w Szczecinie
o wyznaczeniu kandydata
16. Barbara Bogacka
Szczecin
Federacja Konsumentów w
Szczecinie
oświadczenie Federacji
Konsumentów w Szczecinie
o wyznaczeniu kandydata


Arbitrzy, którzy mogą być wyznaczeni do składu orzekającego Stałego Sądu Polubownego w Szczecinie przez PRZEDSIĘBIORCĘ

Lp. Imię i nazwisko Podmiot wyznaczający Sposób wyznaczenia
1. Zbigniew Maciaszek
Szczecin
Zachodniopomorska Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w
Szczecinie
oświadczenie
Zachodniopomorskiej Izby
Rzemiosła i
Przedsiębiorczości w
Szczecinie o wyznaczeniu
kandydata
2. Witold Pruszko
Szczecin
Zachodniopomorska Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w
Szczecinie
oświadczenie
Zachodniopomorskiej Izby
Rzemiosła i
Przedsiębiorczości w
Szczecinie o wyznaczeniu
kandydata
3. Olga Sypniewska
Szczecin
Zachodniopomorska Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w
Szczecinie
oświadczenie
Zachodniopomorskiej Izby
Rzemiosła i
Przedsiębiorczości w
Szczecinie o wyznaczeniu
kandydata
4. Wiesław Gliwiński
Szczecin
Zachodniopomorska Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w
Szczecinie
oświadczenie
Zachodniopomorskiej Izby
Rzemiosła i
Przedsiębiorczości w
Szczecinie o wyznaczeniu
kandydata
5. Elżbieta Sulewska
Szczecin
Zrzeszenie Kupców w Szczecinie oświadczenie Zrzeszenia
Kupców w Szczecinie o
wyznaczeniu kandydata
6. Antoni Sulewski
Szczecin
Zrzeszenie Kupców w Szczecinie oświadczenie Zrzeszenia
Kupców w Szczecinie o
wyznaczeniu kandydata
7. Elżbieta Sankiewicz-Purwińska
Szczecin
Zrzeszenie Kupców w Szczecinie oświadczenie Zrzeszenia
Kupców w Szczecinie o
wyznaczeniu kandydata
8. Jerzy Andrzejewski
Szczecin
Zrzeszenie Kupców w Szczecinie oświadczenie Zrzeszenia
Kupców w Szczecinie o
wyznaczeniu kandydata
9. Andrzej Wojciechowski
Szczecin
Cech Rzemiosł Spożywczych w
Szczecinie
oświadczenie Cecha
Rzemiosł Spożywczych w
Szczecinie o wyznaczeniu
kandydata
10. Piotr Nachyła
Koszalin
Cech Rzemiosł Różnych w
Koszalinie
oświadczenie Cecha
Rzemiosł Różnych w
Koszalinie o wyznaczeniu
kandydata
11. Andrzej Kuśpiel
Koszalin
Cech Rzemiosł Różnych w
Koszalinie
wniosek Cecha Rzemiosł
Różnych w Koszalinie