LISTA STAŁYCH ARBITRÓW STAŁEGO SĄDU POLUBOWNEGO W SZCZECINIE PRZY ZACHODNIOPOMORSKIM WOJEWÓDZKIM INSPEKTORZE INSPEKCJI HANDLOWEJ

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO przeznaczona dla Arbitrów Stałego Sądu Polubownego

Arbitrzy, którzy mogą być wyznaczeni do składu orzekającego Stałego Sądu Polubownego w Szczecinie przez KONSUMENTA

Lp.

IMIĘ I NAZWISKO

MIEJSCOWOŚĆ

PODMIOT WYZNACZAJĄCY

SPOSÓB WYZNACZENIA

01.

Wanda Rzeźnicka-Miluch

Przewodnicząca Stałego Sądu Polubownego

Szczecin Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wniosek Federacji Konsumentów w Szczecinie

02.

Andrzej Żukowski

Szczecin

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

wniosek Federacji Konsumentów w Szczecinie

03.

Paweł Wajer

 

Szczecin

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

wniosek Federacji Konsumentów w Szczecinie

04. Dominik Gajlewicz Szczecin Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wniosek Federacji Konsumentów w Szczecinie
05. Beata Dynowska Szczecin Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wniosek Federacji Konsumentów w Szczecinie

06.

Adam Grelik

Koszalin

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

wniosek Federacji Konsumentów w Szczecinie

07.

Longina Kaczmarek

Szczecin

Federacja Konsumentów w Szczecinie

oświadczenie Federacji Konsumentów w Szczecinie o wyznaczeniu kandydata

08.

Łukasz Peryt

Szczecin

Federacja Konsumentów w Szczecinie

oświadczenie Federacji Konsumentów w Szczecinie o wyznaczeniu kandydata

09.

Marzena Nowowiejska-Wojciechowska

Szczecin

Federacja Konsumentów w Szczecinie

oświadczenie Federacji Konsumentów w Szczecinie o wyznaczeniu kandydata

10.

Krzysztof Gach

Szczecin

Federacja Konsumentów w Szczecinie

oświadczenie Federacji Konsumentów w Szczecinie o wyznaczeniu kandydata

11.

Aleksandra Klich

Szczecin

Federacja Konsumentów w Szczecinie

oświadczenie Federacji Konsumentów w Szczecinie o wyznaczeniu kandydata

12.

Kinga Flaga-Gieruszyńska

Szczecin

Federacja Konsumentów w Szczecinie

oświadczenie Federacji Konsumentów w Szczecinie o wyznaczeniu kandydata

13.

Elżbieta Jaźwińska

Szczecin

Federacja Konsumentów w Szczecinie

oświadczenie Federacji Konsumentów w Szczecinie o wyznaczeniu kandydata

14.

Waldemar Mejna

Szczecin

Federacja Konsumentów w Szczecinie

oświadczenie Federacji Konsumentów w Szczecinie o wyznaczeniu kandydata

15.

Krystyna Piwońska

Koszalin

Federacja Konsumentów w Szczecinie

oświadczenie Federacji Konsumentów w Szczecinie o wyznaczeniu kandydata

16.

Marta Habrych

Szczecin

Federacja Konsumentów w Szczecinie

oświadczenie Federacji Konsumentów w Szczecinie o wyznaczeniu kandydata

17.

Marta Wszoła

Szczecin

Federacja Konsumentów w Szczecinie

oświadczenie Federacji Konsumentów w Szczecinie o wyznaczeniu kandydata

18. Jarosław Bogdański Szczecin Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wniosek Federacji Konsumentów w Szczecinie

 

 

Arbitrzy, którzy mogą być wyznaczeni do składu orzekającego Stałego Sądu Polubownego w Szczecinie przez PRZEDSIĘBIORCĘ

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

MIEJSCOWOŚĆ

PODMIOT WYZNACZAJĄCY

SPOSÓB WYZNACZENIA

01.

Zbigniew Maciaszek

Szczecin

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie

oświadczenie Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie o wyznaczeniu kandydata

02.

Witold Pruszko

Szczecin

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie

oświadczenie Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie o wyznaczeniu kandydata

03.

Olga Sypniewska

Szczecin

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie

oświadczenie Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie o wyznaczeniu kandydata

04.

Wiesław Gliwiński

Szczecin

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie

oświadczenie Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie o wyznaczeniu kandydata

05.

Marian Bieczyński

Szczecin

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie

oświadczenie Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie o wyznaczeniu kandydata

06.

Elżbieta Sulewska

Szczecin

Zrzeszenie Kupców w Szczecinie

oświadczenie Zrzeszenia Kupców w Szczecinie o wyznaczeniu kandydata

07.

Iwona Horosz

Szczecin

Zrzeszenie Kupców w Szczecinie

oświadczenie Zrzeszenia Kupców w Szczecinie o wyznaczeniu kandydata

08.

Elżbieta Sankiewicz-Purwińska

Szczecin

Zrzeszenie Kupców w Szczecinie

oświadczenie Zrzeszenia Kupców w Szczecinie o wyznaczeniu kandydata

09.

Jerzy Andrzejewski

Szczecin

Zrzeszenie Kupców w Szczecinie

oświadczenie Zrzeszenia Kupców w Szczecinie o wyznaczeniu kandydata

10.

Henryk Tolak

Szczecin

Cech Rzemiosł Spożywczych w Szczecinie

oświadczenie Cechu Rzemiosł Spożywczych w Szczecinie o wyznaczeniu kandydata

11.

Piotr Nachyła

Koszalin

Cech Rzemiosł Różnych w Koszalinie

oświadczenie Cechu Rzemiosł Różnych w Koszalinie o wyznaczeniu kandydata

12.

Andrzej Kuśpiel

Koszalin

Cech Rzemiosł Różnych w Koszalinie

wniosek Cechu Rzemiosł Różnych w Koszalinie