Przewodniczący Stałego Sądu Polubownego w Szczecinie przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej:

Jarosław Bogdański

91 422 52 39 wew. 37
e-mail: spsk@wiih.pomorzezachodnie.pl

Siedziba Sądu:
71-615 Szczecin, ul. Matejki 6B

Ośrodek Zamiejscowy w Koszalinie mieści się w Koszalinie przy ul. Andersa 34.