Przewodnicząca Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Szczecinie działającego przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej:

Wanda Rzeźnicka-Miluch

91 422 52 39 wew. 42 lub 91 422 52 30 wew. 42
e-mail: spsk@wiih.pomorzezachodnie.pl

Siedziba Sądu:
Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4

Ośrodek Zamiejscowy Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Szczecinie działającego przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej mieści się w Koszalinie przy ul. Andersa 34.