Inspekcja Handlowa na wniosek organu celnego wydaje opinie w odniesieniu do produktów, których swobodny obrót został zawieszony.

W ostatnim czasie do Inspekcji Handlowej w Szczecinie (organ nadzoru) Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy przesłał kilka wniosków o wydanie opinii na pojazdy elektryczne (quady, skutery). Jako zagrożenie wskazywano m.in. naruszenie prawodawstwa harmonizacyjnego dotyczącego bezpieczeństwa produktów, brak oznakowania CE

W trzech przypadkach, po dokonaniu oględzin produktów, Inspekcja zawnioskowała o zamieszczenie na fakturze handlowej towarzyszącej produktowi i na każdym innym istotnym dokumencie towarzyszącym adnotacji o treści : „Produkt niebezpieczny-niedopuszczony do swobodnego obrotu-rozporządzenie (WE) nr 765/2008”. W jednym przypadku natomiast adnotacji: „Produkt niezgodny z przepisami-niedopuszczony do swobodnego obrotu-rozporządzenie (WE) nr 765/2008”.

W odniesieniu trzech produktów stwierdzono m.in. że konstrukcja nie jest dostosowana dla kierowcy, którym zgodnie z oznaczeniami powinna być osoba pow. 16 lat (możliwe przypadkowe zetknięcie się stóp kierowcy z obracającymi się przednimi kołami, kierownica w przy wykonywaniu skrętów może opierać się o kolana kierującego utrudniając wykonywanie manewrów), brak osłony lub urządzenia ochronnego tarczy hamulcowej, zbyt mały rozmiar osłon zamontowanych nad czterema kołami. Wniesiono również uwagi do instrukcji oraz oznaczeń. W przedstawionych instrukcjach polskiej i oryginalnej oraz w specyfikacji i na samoprzylepnych etykietach podano różne dane dotyczące użytkownika, i tak jako wagę maksymalną podano 50kg lub 55kg, minimalny wiek użytkownika natomiast określono na 12 lat, 14 lat lub 16 lat.

Natomiast w przypadku jednego skutera, którego uznano za niezgodny z przepisami, zakwestionowano brak oznaczeń oraz nieczytelną i niezrozumiałą instrukcję opracowaną w języku polskim. W instrukcji podano m.in.: „nauka jazdy konnej wymaga czasu”, „sprawdź cały rower w bezpiecznym miejscu”, „bardzo ważne jest, aby ten podręcznik właściciela był recenzowany przez wszystkich zawodników”.

W 2017r. Inspekcja Handlowa w Szczecinie wydała łącznie 81 opinii dla organów celnych.

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 36