Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi kampanię informacyjną skierowaną do osób starszych ostrzegającą przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej czynnie włącza się w tą akcję.

Pokazy, prezentacje, akwizycja czyli umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorcy. Najczęściej dotyczą sprzedaży garnków, pościeli, urządzeń medycznych i odbywają się w domu klienta, w hotelu, sanatorium oraz podczas wycieczek turystycznych.

Okazuje się, że przedsiębiorcy nie są do końca uczciwi, a przecież adresatami tych działań są przede wszystkim seniorzy – osoby ufne, wierzące w zapewnienia sprzedawcy, rzadko walczący o swoje prawa, a najczęściej słabo zorientowane w przepisach. Właśnie dlatego jest to tak ważny problem.

Ale pamiętaj Seniorze – od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa możesz odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni (należy złożyć stosowne oświadczenie). Odstąpienie ustne nie będzie skuteczne. Zaleca się przesyłanie oświadczenia listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru oraz zachowanie dowodu nadania. Wówczas umowa uważana jest za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Dotyczy to również umowy kredytu zawartej przez na sfinansowanie zakupu. Przedsiębiorca powinien poinformować Ciebie o tym prawie.

https://uokik.gov.pl/multimedia.php?video=538

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 36