Świecące zawieszki na plastikowych łańcuszkach noszone na szyi otrzymały negatywna opinię Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

Opinia była efektem wniosku złożonego przez Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Wniosek o wydanie opinii dotyczył świecących zawieszek na plastikowych łańcuszkach (5 rodzajów – 504 sztuki), których importerem był przedsiębiorca z Międzyzdrojów.

Ww. zabawki pobrane zostały do badań laboratoryjnych celem sprawdzenia zawartości ftalanów oraz bisfenolu A.

Badania potwierdziły obecność ftalanów, i tak:

  • w próbkach 4 rodzajów zawieszek oznaczono zawartość ftalanu bis (2-etyloheksylu)(DEHP), która przekraczała dopuszczalną ilość (0,1% masy) i wyniosła 22,87±3,52% masy, 24,80±3,81% masy, 13,53±2,08% masy i 21,88±3,36% masy,
  • w 5 próbkach stwierdzono obecność estru bis(2-metylopropylowego) kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego (ftalanu bis(2-metylopropylu)(DIBP).

Ftalany są szczególnie niebezpieczne dla dzieci. Wysokie stężenie ftalanów może wywoływać bardzo poważne konsekwencje, przede wszystkim zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego. Nadmiar tych związków zwiększa także ryzyko zachorowania na alergię, astmę, a nawet nowotwory.

W badanych próbkach nie stwierdzono obecności bisfenolu A.

W związku z takimi wynikami badań Inspekcja zawnioskowała o zamieszczenie na fakturze handlowej towarzyszącej produktowi i na każdym innym istotnym dokumencie towarzyszącym adnotacji o treści: „Produkt niebezpieczny - niedopuszczony do swobodnego obrotu-rozporządzenie (WE) nr 765/2008”.

Oprócz powyższego stwierdzono również nieprawidłowości w oznakowaniu ww. zabawek oraz brak deklaracji zgodności.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 36