NADZÓR RYNKU NAD PRODUKTAMI A BEZPIECZEŃSTWO KONSUMENTÓW

Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony konsumentów i praw konsumentów. Ochrona konsumenta to m.in. cały system kontroli, jakie prowadzi Inspekcja Handlowa. Nadzór nad produktami oferowanymi do sprzedaży jest również ważny dla bezpieczeństwa konsumenta. Ważne jest bowiem co jemy, jakie produkty używamy w życiu codziennym.

Inspekcja Handlowa jest organem wyspecjalizowanym w obszarze nadzoru rynku (wyroby oznaczone znakiem CE), kontroluje produkty z ogólnego bezpieczeństwa produktów, paliwa, usługi oraz artykuły spożywcze i punkty gastronomiczne. Analizujemy oznakowanie produktów, ich wykonanie – konstrukcję, skład oraz rzetelność działania przedsiębiorców. Część z tych kontroli spowodowana jest informacjami napływającymi od konsumentów.

W 2018r. Inspekcja Handlowa w Szczecinie przeprowadziła 1054 kontrole w obszarze artykułów żywnościowych i nieżywnościowych, realizując zadania w oparciu o ponad 160 aktów prawnych - Unii Europejskiej oraz krajowych. Badaniem w ubiegłym roku objęto 4320 partii produktów, z czego zakwestionowano 1821 partii (42%). Najwięcej zakwestionowano partii artykułów spożywczych i wyrobów podlegających oznakowaniu CE (odpowiednio 45-50%).

Przeprowadzone kontrole wykazały m.in.:

 • obecność rtęci i ołowiu w bateriach wbrew ustawie o bateriach i akumulatorach,
 • niezgodny z deklaracją skład surowcowy wyrobów włókienniczych,
 • obecność ftalanów oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w zabawkach,
 • niewłaściwą konstrukcję sprzętu elektrycznego,
 • nieprawidłową konstrukcję zabawek (małe elementy mieszczące się w cylindrze do badania małych części, zawyżona długość linki, rozerwanie szwów przez co dostępne stało się wypełnienie zabawki, przekroczenie maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego),
 • nieprawidłowa konstrukcja bujaczka dla małych dzieci,
 • paliwo niewłaściwej jakości,
 • naczynia żaroodporne, które uległy popękaniu w trakcie badań laboratoryjnych,
 • niezgodne z przepisami oznakowanie artykułów spożywczych/partii kulinarnych w punktach handlowych i gastronomicznych,
 • niewłaściwe cechy organoleptyczne artykułów spożywczych,
 • zafałszowania artykułów spożywczych: obecność składników niedeklarowanych w artykułach spożywczych (syrop glukozowo-fruktozowy w serku homogenizowanym, dodatek kury w potrawie wołowina słodko-kwaśna) lub brak składników deklarowanych (brak cielęciny w potrawie cielęcina z warzywami).

Oprócz powyższego Inspektorat w Szczecinie w 2018 roku wydał 74 opinie na wniosek Urzędu Celno-Skarbowego. Opinie dotyczyły m.in.: quadów, elektronicznych papierosów, smartwatchy, zabawek, igieł do makijażu permanentnego/tatuażu, ładowarek do telefonów, uchwytów rowerowych/samochodowych, ozdób do paznokci, wyrobów włókienniczych, kosmetyków, sztucznej biżuterii.

Inspekcja Handlowa to także prowadzenie stałych sądów polubownych, pozasądowe rozwiązywanie sporów oraz prowadzenie poradnictwa konsumenckiego.

W 2018r. do Stałego Sądu Polubownego w Szczecinie wpłynęło 169 wniosków. W tym okresie zapadło 16 wyroków, z których w 4 przypadkach Sąd wydał wyroki uwzględniające roszczenia powodów, w 12 przypadkach natomiast roszczenia zostały oddalone. W 15 przypadkach, już po wniesieniu wniosku do Sądu strony zdecydowały się na polubowne rozstrzygnięcie sporu, skutkiem czego doszło do zawarcia ugody pozasądowej, a w kolejnych 10 sprawach do zawarcia ugody doszło przed Sądem. Część wniosków zostało odrzuconych, a główną przyczyną było brak stanowiska przedsiębiorcy w tej sprawie lub brak zgody na sąd polubowny. Średni czas rozpatrywania sporów w 2018r. wyniósł 40,19 dni.

W zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR) do Inspektoratu w Szczecinie w 2018 r. wpłynęły 433 wnioski. Pozytywnie dla wnioskodawcy (konsumenta) zakończyły się 232 sprawy. Negatywnie natomiast 189 spraw. Średni czas trwania postępowania w 201r. wyniósł 36 dni.

W obu przypadkach (sąd i ADR) dominowały sprawy dotyczące obuwia. Znaczący procent stanowiły również sprawy dotyczące odzieży, sprzętu RTV AGD, usług remontowo-budowlanych.

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Tel. 0-91 4225239 wew. 36