Na stronie BIP  tut. inspektoratu (http://bip.wiih.pomorzezachodnie.pl/strony/1867.dhtml) udostępniono wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS z tytułu zwiększonych  wydatków w okresie jesienno-zimowym.