Z inicjatywy Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w dniu 27.11.2019r. w Szczecinie odbyło się szkolenie dla inspektorów Inspekcji Handlowej. Szkolenie dotyczyło wymagań i metod oceny bezpieczeństwa wyposażenia placów zabaw.
W szkoleniu, składającym się z części teoretycznej i praktycznej, uczestniczyli pracownicy z 10 inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Specjaliści z Zakładów Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o. przede wszystkim w sposób praktyczny przedstawili uczestnikom sposoby badania urządzeń montowanych na placach zabaw. Ocenę dokonywano na dostarczonych w celach szkoleniowych (nowych) urządzeniach, a także na funkcjonującym placu zabaw. Do dyspozycji uczestników była m.in. huśtawka bujak i urządzenie wielofunkcyjne. Przy użyciu próbników inspektorzy mogli sprawdzić wykonanie urządzeń i zidentyfikować potencjalnie niebezpieczne elementy urządzeń.  

                            Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 36