Inspekcja Handlowa na zlecenie Prezesa UOKiK skontrolowała oznakowanie oraz bezpieczeństwo produktów dla najmłodszych - zabawek, krzesełek do karmienia oraz łóżeczek dziecięcych.

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wynikami kontroli bezpieczeństwa zabawek w zakresie środków opóźniających palność.

/pliki/pomorzezachodnie-wiih/pliki/INFORMACJA%20o%20wynikach%20kontroli%20bezpieczen%C2%B4stwa%20chemicznego%20zabawek%20w%20zakresie%20s%C2%B4rodko%C2%B4w%20opo%C2%B4z%C2%B4niajacych%20palnos%C2%B4c%C2%B4-1.pdf

Wyniki kontroli bezpieczeństwa zabawek dla dzieci poniżej 3 roku życia.

/pliki/pomorzezachodnie-wiih/pliki/INFORMACJA%20o%20wynikach%20kontroli%20bezpieczen%C2%B4stwa%20zabawek%20dla%20dzieci%20poniz%CB%99ej%203%20roku%20z%CB%99ycia.pdf

Wyniki kontroli bezpieczeństwa łóżek dziecięcych.

/pliki/pomorzezachodnie-wiih/pliki/informacja%20z%20kontroli%20bezpieczen%C2%B4stwa%20%C5%82o%C2%B4z%CB%99ek%20dzieciecych%20-%202021%20r_.pdf

Wyniki kontroli bezpieczeństwa zabawek wydających dźwięki.

/pliki/pomorzezachodnie-wiih/pliki/INFORMACJA%20o%20wynikach%20kontroli%20bezpieczen%C2%B4stwa%20zabawek%20wydajacych%20dz%C2%B4wieki.pdf

Wyniki kontroli bezpieczeństwa pomocy do kąpieli.

/pliki/pomorzezachodnie-wiih/pliki/informacja%20z%20kontroli%20bezpieczen%C2%B4stwa%20pomocy%20do%20kapieli%20-%202021%20r.pdf

Wyniki kontroli bezpieczeństwa wysokich krzesełek do karmienia.

/pliki/pomorzezachodnie-wiih/pliki/informacja%20z%20kontroli%20bezpieczen%C2%B4stwa%20wysokich%20krzese%C5%82ek%20do%20karmienia%20-%202021%20r_.pdf