Z okazji Światowego Dnia Konsumenta w dniu 14 marca 2014r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Ewa Kryjom wraz z Wicewojewodą Zachodniopomorskim Ryszardem Mićko wręczyli certyfikaty "Przedsiębiorca przyjazny konsumentom".

Certyfikaty wręczone zostały po raz trzeci. Inicjatywa ta ma na celu wyróżnienie i jednocześnie podziękowanie tym przedsiębiorcom, którzy mają wolę polubownego rozstrzygania spraw z konsumentami i aktywnie uczestniczą w organizowanych przez Inspekcję Handlową mediacjach i w rozprawach przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Warto przy tym zaznaczyć, że zarówno mediacje, jak i postępowania przed sądem polubownym są alternatywnymi dla sądownictwa powszechnego metodami rozstrzygania sporów o prawa majątkowe. Ideą funkcjonowania tych instytucji jest jednak to, że aby doszło do spotkania dwóch zwaśnionych stron, obie muszą mieć wolę spotkania i podjęcia dialogu. Tak właśnie jest w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymają certyfikaty.

Certyfikaty wręczone przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wyróżniają właśnie tych, którzy mają chęć podejmowania dialogu, którzy niejednokrotnie choć przegrywają spór z konsumentem, to nadal gotowi są zrobić krok do przodu i na nowo podjąć rozmowę.

Światowy Dzień Konsumenta ustanowiony został w 1983r. w rocznicę przemówienia (15.03.1962r.) prezydenta Johna Kennedy`ego w Kongresie USA. To wówczas z jego ust padło słynne stwierdzenie „konsumenci to my wszyscy”. Było to pierwsze w historii publiczne uznanie praw konsumentów i wyraźne zaakcentowanie potrzeby ochrony konsumentów. Wówczas prezydent sformułował cztery podstawowe prawa konsumenta – do informacji, wyboru, bezpieczeństwa i do bycia wysłuchanym.

W bieżącym roku certyfikaty „Przedsiębiorca przyjazny konsumentom” otrzymało 19 przedsiębiorców, tj.:

 1. za uczestnictwo w mediacjach i postępowaniach przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim:
  • "KRM (POLAND)" Sp. z o.o.,
  • Jaromir Chojecki,
  • „BERGEN” s.c. Krzysztof Butrym, Marcin Jakszuk,
  • Stefan Pisula FH „GENETIC”,
 2. za uczestnictwo przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim:
  • „KAZAR FOOTWEAR” Sp. z o.o.,
  • „BATA POLAND” Sp. z o.o.,
  • „Deichmann Obuwie Sp. z o.o.,
  • Andrzej Bartyga „INFRASPORT”,
  • „HUMANIC” Sp. z o.o.”,
  • Janusz Tomaszewski FH „ARDEN”,
  • Ewa Szarłata,
 3. za uczestnictwo w mediacjach:
  • „CCC” S.A.,
  • „SHOEBOX POLSKA” Sp. z o.o.,
  • Wiesław Bartoszyński „WIP”,
  • „WOJAS TRADE” Sp. z o.o.,
  • „AUCHAN POLSKA” Sp. z o.o.,
  • Iwona Plumbom FH EDMUNDO,
  • Józef Michalak,
  • Piotr Staszewski.