W trakcie kontroli inspektorzy wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej pobrali próbki 5 modeli kojców mieszkaniowych do badań laboratoryjnych w zakresie wymagań mechanicznych określonych w normie PN-EN 12227:2010. Testy dały wyniki negatywne w przypadku 4 z nich (80,0% przebadanych laboratoryjnie), ujawniając różnego rodzaju nieprawidłowości (szczegóły w załączniku).

Celem przeprowadzonych kontroli była ocena bezpieczeństwa kojców mieszkaniowych, również składanych, pod kątem spełniania wymagań
bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów1, z uwzględnieniem kryteriów zawartych w normie PN-EN 12227:2010 Kojce mieszkaniowe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań, w tym przeprowadzenie badań laboratoryjnych oraz eliminowanie z rynku tych produktów, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.

 Poniżej zamieszczamy raport.

/pliki/pomorzezachodnie-wiih/pliki/Raport%20z%20kontroli%20kojc%C3%B3w%20dla%20dzieci.pdf