Pracownicy Inspekcji Handlowej sprawdzili ponad 200 modeli zabawek – prawie połowa z nich było źle oznakowanych, 19 sztuk zawierało niedozwolone stężenia ftalanów, 20 miało zbyt wysoki poziom pierwiastków ciężkich tj. bor czy kadm. Skala nieprawidłowości była różna, w zależności od rodzaju produktu wahała się pomiędzy 35 proc. a 80 proc. Największy odsetek kwestionowanych produktów dotyczył zabawek typu slime czyli popularnych „glutów” – ze względu na niedostateczne oznakowanie i przekroczenia dopuszczalnej migracji pierwiastków ciężkich. Najmniej niezgodności wykryto w zabawkach pociskowych – łukach, procach, pistoletach (35 proc. skontrolowanych).

Poniżej zamieściliśmy raporty z kontroli do zapoznania.

/pliki/pomorzezachodnie-wiih/pliki/Informacja%20-%20zabawki%20pociskowe%202021.pdf

/pliki/pomorzezachodnie-wiih/pliki/Informacja%20-%20zabawki%20slime.pdf

/pliki/pomorzezachodnie-wiih/pliki/Informacja%20-%20zabawki%20rozciagajace%20sie%20pod%20wp%C5%82ywem%20wody.pdf