Kontrola interwencyjna podjęta w związku z doniesieniami medialnymi. W ramach
kontroli oceniano, czy wprowadzone do obrotu zabawki magnetyczne spełniają wymagania
określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w
sprawie wymagań dla zabawek1 i są bezpieczne dla dzieci, w tym poprzez badania
laboratoryjne przeprowadzone w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG. Działania skupiły
się na zabawkach udostępnianych poprzez internetowe platformy handlowe.

 

Poniżej zamieściliśmy raporty z kontroli do zapoznania.

/pliki/pomorzezachodnie-wiih/pliki/kulki%20magnetyczne-1.pdf