Jednym z zadań Inspekcji Handlowej jest kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów regulujących zasady obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi. Działania kontrolne Inspekcji Handlowej mają na celu ujawnianie i eliminowanie z rynku wyrobów pochodzących z nielegalnych źródeł, jak również usuwanie nieprawidłowości z obowiązującymi przepisami.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem

/pliki/pomorzezachodnie-wiih/pliki/WSTEPNA%20INFORMACJA%20Z%20KONTROLI%20PRAWID%C5%81OWOS%C2%B4CI%20OBROTU%20WYROBAMI%20ALKOHOLOWYMI%20I%20TYTONIOWYMI%20W%20I-III%20kw_%202021%20r_-1.pdf