Nasze województwo z racji swojego położenia jest atrakcyjnym miejscem na wakacyjny oraz weekendowy wypoczynek. Miejscowości w pasie nadmorskim i w pobliżu jezior oczekują już na przyjazd turystów.

Pozostaje mieć tylko nadzieję, że pogoda dopisze tego lata. Ale dobra pogoda to nie wszystko. Aby urlop uznać za udany na pewno znaczenie mają jeszcze: dobra kwatera, bezpiecznie spędzony czas, rzetelne biuro podróży, które oszczędzi nam nerwów związanych z bankructwem.

Ale czas wakacji to nie tylko dobra zabawa. Okres wakacji nie zwalnia nas od bycia ostrożnym i czujnym. Ostrożnością musimy wykazać się już szukając biura podróży organizującego nasz wyjazd. Zasięgnąć informacji o kondycji biura, sprawdzić komentarze, upewnić się, co do bezpieczeństwa na odwiedzanym obszarze.

A kiedy jesteśmy już na miejscu też trzeba „mieć oczy dookoła głowy”. Jest wiele obszarów, w których konsument powinien być ostrożny i pamiętać o kilku ważnych dla siebie sprawach. 

Inspekcja Handlowa zwraca uwagę na:

 • Artykuły spożywcze -  artykuły wśród których są różne grupy produktów, w tym szybko psujące się, wymagające niskich temperatur przechowywania:
 1. sprawdzajmy daty ważności kupowanych artykułów nie zapominając, że wskazany przez producenta termin ważności aktualny jest przy zachowaniu odpowiednich warunków przechowywania;
 2. starajmy się nie kupować żywności w ostatnich dniach wyznaczonego terminu ważności, chyba że planujemy spożyć go od razu lub w krótkim czasie od zakupu;
 3. konsument ma prawo do reklamacji artykułów spożywczych u sprzedawcy, ale musi przestrzegać określonych terminów- 3 dni od otwarcia opakowania produktu opatrzonego terminem ważności lub 3 dni od dnia sprzedaży w przypadku towarów sprzedawanych luzem. Nie zapominajmy o zachowaniu paragonu, który ułatwi składanie reklamacji oraz będzie potwierdzał dokonanie zakupu w danym sklepie;
 4. w punktach gastronomicznych zwróćmy uwagę na cenniki i na to jak jest określona cena danego produktu (za 100g czy za porcję), aby uniknąć zaskoczenia przy naliczaniu ostatecznej wartości naszego zakupu; waga i wartość powinna dotyczyć produktu po obróbce;
 • Obiekty hotelarskie i inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie – dwie grupy obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, tj. obiekty hotelarskie spełniające wymagania co do wielkości, wyposażenia, zakresu usług odpowiednich dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany (hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska, pola biwakowe) oraz inne obiekty spełniające minimalne wymagania co do wyposażenia. Wybierając kwaterę należy zwrócić uwagę na kilka spraw:
 1. Wyszukując oferty przez Internet konsumenci są często narażeni na ryzyko wystąpienia oferty niezgodnej z opisem na stronie internetowej. Dlatego też warto sprawdzić fora internetowe i prześledzić opinie przebywających tam wcześniej turystów.
 2. Innym, dobrym źródłem informacji mogą być nasi znajomi i rodzina, którzy mogą służyć nam dobra radą i podpowiedzią, co do wyboru miejsca noclegu. Mają swoje sprawdzone miejsca, które z czystym sumieniem mogą nam polecić.
 3. A gdy konsument znajdzie się już na miejscu to najważniejsze jest by zorientował się czy nazwa rodzajowa nie została w przemyślany sposób zmodyfikowana, tak że będąc w Hotelu tak naprawdę jesteśmy w Hoteliku, bądź też przedsiębiorca świadczy usługi HOTEL-arskie. Z pewnością można również zwrócić uwagę na liczbę gwiazdek obiektu hotelarskiego, im więcej gwiazdek tym wyższy standard obiektu. Jeżeli konsument jest bardziej dociekliwy i nie boi się też zapytać w recepcji obiektu czy mają wykaz wymagań dla tegoż obiektu hotelarskiego, to w czasie np. deszczowej pogody może sprawdzić czy zgodnie z wymaganiami pokoje są właściwie wyposażone. Taki wykaz, a także cennik usług powinny być udostępnione na żądanie klienta. 
 • Imprezy turystyczne
 1. Przedsiębiorca organizujący imprezy turystyczne oraz pośredniczący na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest zobowiązany zapewnić klientom, na wypadek swojej niewypłacalności pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu. Ponadto przedsiębiorcy ci zobowiązani są zapewnić klientom zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana, a także zapewnić klientom zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną  od powiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu. Obowiązek ten może zostać spełniony przez zawarcie umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz klientów lub przyjmowanie wpłat klientów wyłącznie na rachunek powierniczy, jeżeli wykonuje usługi turystyczne wyłącznie na terenie kraju i złoży marszałkowi województwa oświadczenie o przyjmowaniu wpłat na rachunek powierniczy;
 2. Przed zawarciem umowy organizator lub pośrednik jest obowiązany podać: ogólne informacje o przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz informacje o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie oraz o zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Ponadto obowiązany jest poinformować klienta o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanym. Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej organizator jest obowiązany podać klientom m.in.: nazwisko lub nazwę lokalnego przedstawiciela organizatora turystyki (lub innej instytucji), do którego klient może się zwracać w razie trudności oaz jego adres i numer telefonu;  planowany czas przejazdu; informację o możliwości kontaktu z dzieckiem (imprezy turystyczne dla dzieci). Pamiętajmy jednak o tym, że umowa ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie nie dotyczy beztroskich zmian celu wyjazdu. Trzeba mieć ważny powód aby zrezygnować z wyjazdu i odzyskać potrącone przez biuro pieniądze, np.: choroba, nieszczęśliwy wypadek, śmierć osoby bliskiej.