Inspekcja Handlowa prowadzi listę rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług. Na liście funkcjonują rzeczoznawcy np. do spraw jakości obuwia, odzieży, specjalizujący się w motoryzacji, elektronice. Wpis na listę dokonywany jest na wniosek rzeczoznawcy. Nie znaczy to oczywiście, że na listę wpisany może zostać każdy, kto tylko zadeklaruje taką chęć. Swoje umiejętności należy udokumentować dyplomami ukończenia szkół, kursów, szkoleń. Szczególnie cenne jest również doświadczenie zawodowe.

Dopiero osoba, która potwierdzi, że zna się na dziedzinie, w której chce występować jako rzeczoznawca, ma szansę nim zostać. Wiele osób jest przekonanych, że rzeczoznawcy są pracownikami Inspekcji Handlowej. Otóż nic bardziej mylnego. Najczęściej prowadzą oni swoją działalność gospodarczą, a rola Inspekcji Handlowej polega na zweryfikowaniu ich przydatności do występowania w charakterze rzeczoznawcy i rozpowszechnieniu informacji o ich istnieniu.

Rzeczoznawcy za wystawienie opinii pobierają opłatę, której wysokość zależy m.in. od tego ile czasu na jej wydanie trzeba poświęcić i kształtują się na poziomie od 20 do nawet kilkuset złotych (bardzo skomplikowane opinie np. motoryzacja, stolarka budowlana). Rzeczoznawca wydaje opinie kierując się swoją wiedzą i doświadczeniem. Większość konsumentów korzysta z usług rzeczoznawcy dlatego, iż chciałoby upewnić się, czy ich wątpliwości co do sposobu załatwienia reklamacji przez sprzedawcę są zasadne. Zdarzają się jednak tacy, którzy przychodzą do rzeczoznawców już z przekonaniem, że mają rację i ewentualna opinia jest im potrzebna tylko do tego, aby mieć dodatkowy argument w „wojnie” ze sprzedawcą.

I tu pojawia się kłopot. Nie sposób zaprogramować rzeczoznawcę, czy też nakazać mu, aby wydawał opinie zgodne z życzeniem klienta. Z resztą to mijałoby się z celem i wypaczało całą ideę usług rzeczoznawczych. Rzeczoznawca ma być z założenia obiektywny i wystawiać opinie zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem. Jednakże uwagi typu: „jeżeli przyszedłbym do Pana do zakładu i zapłacił za opinię, to sprawa wyglądałaby zupełnie inaczej” nie należą do rzadkości. Gdzie można uzyskać informację o rzeczoznawcach? Lista dostępna jest na stronie internetowej wiih w siedzibie Inspekcji Handlowej w Szczecinie, przy ul. Wały Chrobrego 4 (tel. 0 91 422 52 39 w. 35 lub 37) oraz u Rzeczników Konsumentów, a także w Federacji Konsumentów.