Jeśli okaże się, że są problemy z paliwem:

  1. Najczęściej awaria następuje niemal od razu po zatankowaniu paliwa złej jakości. W pierwszej kolejności należy więc zwrócić się z reklamacją i paragonem do stacji paliw. Sprzedawca, jak w przypadku każdego towaru, powinien reklamację przyjąć. Warto przygotować zgłoszenie reklamacyjne na piśmie w dwóch egzemplarzach (zwykła kartka ze swoim żądaniem, danymi, data zakupu, datą). Jeden egzemplarz wręczamy sprzedawcy, drugi zostawiamy sobie z potwierdzeniem przyjęcia przez pracownika stacji.
  2. Jeżeli okaże się, że z powodu awarii, konieczna jest wizyta u mechanika, wówczas po naprawie z rachunkiem, opinią mechanika i paragonem, który jest dowodem zakupu paliwa na leży udać się na stację paliw, celem złożenia reklamacji. Ważne: jako dowód zakupu może nie być uznany wydruk z terminala – chodzi o transakcje dokonywane karta płatniczą.
  3. Jeżeli przedsiębiorca zlekceważy sprawę, bądź załatwi sprawę negatywnie można zwrócić się do Inspekcji Handlowej. Zgłaszając sprawę należy pamiętać, że Inspekcja Handlowa jest instytucją kontrolną, nie rozstrzyga sporów. Inspekcja Handlowa po otrzymaniu sygnału o niewłaściwej jakości paliwie na danej stacji, wykorzystuje ją w bieżącej działalności kontrolnej. Kontrole paliw odbywają się w oparciu o określone procedury i schematy. Nie należy spodziewać się zatem, że inspektorzy IH przyjadą na żądanie konsumenta i pobiorą paliwo ze zbiornika jego samochodu. Paliwo pobrane w ten sposób nie stanowi dla organów kontrolnych dowodu.
  4. Jeżeli ktoś chce upewnić się, że zatankowane przez niego paliwo jest złej jakości, może zlecić na własny koszt jego przebadanie w laboratorium.
  5. Konsument, który poniósł szkodę w wyniku zatankowania paliwa niewłaściwej jakości, może zwrócić się do Inspekcji Handlowej z prośbą o mediację w sprawie, czyli prowadzenie postępowania, mającego na celu polubowne załatwienie sprawy. W razie niepowodzenia mediacji, istnieje możliwość zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego funkcjonującego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.
  6. Jeżeli nie powiodą się próby polubownego załatwienia sprawy (mediacja, sąd polubowny) pozostaje zwrócenie się do sądu powszechnego z powództwa cywilnego.

Informacje na temat mediacji, sądu polubownego oraz sądu powszechnego (np. jak sporządzić pozew oraz inne przydatne informacje) uzyskać można w siedzibie Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4 (budynek Urzędu Wojewódzkiego) tel. 422 52 39 w. 35 lub 37; fax. 091/ 422-54-41; adres internetowy: ochr_konsumentow@wiih.pomorzezachodnie.pl

Co zrobić aby uniknąć kłopotów:

  1. Tankować na stacji dobrze nam znanej.
  2. Nie dać nabrać się na zbyt niską cenę paliwa. Nie jest to reguła, ale często za zbyt niską ceną, kryje się wątpliwa jakość.
  3. Za każdym razem brać potwierdzenie zakupu (paragon, faktura). Brak paragonu może zniweczyć próby reklamacji.
  4. Sprawdzić, czy stacja nie jest na czarnej liście (www.uokik.gov.pl).