Czy znak CE zawsze musi być umieszczony bezpośrednio na wyrobie? Gdzie należy szukać oznaczenia CE, jeżeli nie ma go na wyrobie? Z zasady oznakowanie CE powinno zostać umieszczone na wyrobie, w sposób widoczny, czytelny i trwały. Brak znaku CE na wyrobie, który podlega oznakowaniu, nie oznacza jednak, że wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań.

W pewnych sytuacjach oznakowanie CE może być umieszczone w innych miejscach. Dotyczy to sytuacji, gdy umieszczenie oznakowania na wyrobie jest niemożliwe lub z uwagi na jego niewielkie rozmiary, bardzo utrudnione np. nie mogą zostać zachowane minimalne wymiary znaku CE (poszczególne elementy znaku CE powinny mieć tę samą wysokość, która nie może być mniejsza niż 5 mm).

Zmiana miejsca umieszczenia znaku CE nie może nastąpić jednak tylko i wyłącznie z powodów estetycznych, dlatego że np. producent uznał, iż będzie to dla niego wygodniejsze. Możliwość umieszczenia znaku CE w innych miejscach przewidują przepisy. Przykładowo, oznakowanie CE zabawek małych bądź składających się z małych części, może być umieszczone na ich opakowaniu oraz etykiecie albo ulotce dołączonej do zabawki (rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek – Dz.U. Nr 83, poz. 454 ze zm.).

W przypadku sprzętu elektrycznego podlegającego ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami, znak CE umieszczony powinien zostać bezpośrednio na sprzęcie, a gdy nie ma takiej możliwości, wówczas należy go szukać na opakowaniu, instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym (rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego - Dz.U. Nr 155, poz. 1089).

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek – (Dz.U. Nr 83, poz. 454 ze zm.).
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego - (Dz.U. Nr 155, poz. 1089).