Jednym z podstawowych praw konsumentów jest prawo do informacji. W ramach tego prawa mieści się niewątpliwie prawo do rzetelnej informacji o stosowanych i obowiązujących cenach produktów nabywanych przez konsumentów.

Bardzo istotnym zatem zagadnieniem z tym związanym jest to, że konsument musi wiedzieć ile i za co płaci. Jak wiemy, bardzo częste są przypadki, w których cena naliczona przy kasie różni się od tej z półki, a rachunek, który płacimy w restauracji czy kawiarni staje się mało przyjemną „niespodzianką”.

A jak powszechnie wiadomo konsument najczęściej sugeruje się jednak ceną danego produktu. Dlatego tak ważnym jest, aby w sklepie, lokalu gastronomicznym, hotelu, kinie, na stacji benzynowej i w każdym innym miejscu, w którym dochodzi do zawierania umów sprzedaży konsument wiedział ile ma zapłacić i za co. I tak, jeżeli towar, na zakup którego zdecydowaliśmy się opatrzony jest ceną 22,00 złote, to takiej i tylko takiej kwoty żądać może od nas sprzedawca. Za niedopuszczalną należy natomiast uznać sytuację, w której za ten wybrany przez nas towar sprzedawca w momencie finalizowania umowy sprzedaży żąda od nas kwoty wyższej. Warto pamiętać, że w takiej sytuacji konsument ma pełne prawo żądać sprzedaży tego towaru za taką cenę, która uwidoczniona była przy towarze, a sprzedawca ma obowiązek do naszego żądania się zastosować.

Pamiętajmy także, że w momencie zawarcia umowy sprzedaży sprzedawca ma obowiązek wydać nam dowód sprzedaży, tzw. paragon. Jest on bowiem niezbędny przy ewentualnym dochodzeniu przez nas swoich praw związanych z wystąpieniem niezgodności towaru z umową. Powszechnie wiadomo, że nie wszyscy przedsiębiorcy wydają paragony. Dlatego warto pamiętać, że konsument ma prawo żądać od sprzedawcy wydania paragonu, a sprzedawca nie może odmówić konsumentowi jego wydania. Odmowy wydania paragonu przedsiębiorca nie może również uzasadniać tym, że nie ma kasy fiskalnej. Jeżeli bowiem w sklepie nie ma kasy fiskalnej, to zawsze możemy żądać wydania dowodu zakupu opatrzonego pieczątką sklepu. Oprócz nazwy i adresu przedsiębiorcy na wydawanym konsumentowi dowodzie sprzedaży winny znajdować się także informacje dotyczące nazwy towaru, jego ilości i ceny oraz daty sprzedaży. Pamiętajmy także, że wbrew niektórym opiniom, wydruk z terminalu (przy dokonywaniu płatności kartą płatniczą), nie zawsze jest uznawany za dowód zawartej umowy sprzedaży. Najczęściej, bowiem oprócz takiego wydruku przedsiębiorca żąda okazania również paragonu.