Należy czytać wszelkie dokumenty przed ich podpisaniem (pamiętając także o informacjach pisanych małym drukiem).

  • Pamiętajmy, że zakupiony towar bez wad, czyli pełnowartościowy nie podlega zwrotowi– możemy go zwrócić, oddać lub wymienić tylko za zgodą sprzedawcy, ale jest to wyłącznie jego dobra wola , a nie obowiązek. Dlatego przed zakupem zawsze się zastanówmy, czy jest on nam potrzebny, dopytajmy się o wszystkie jego wła ściwości, żebyśmy później mieli mniej problemów.
  • Reklamacja towaru może być zgłoszona na piśmie lub ustnie. Jednak w przypadku gdy sprzedawca nie załatwia reklamacji natychmiast, jest obowiązany potwierdzić jej przyjęcie na piśmie i poinformować konsumenta o sposobie jej załatwienia. Pamiętajmy jednak, że korzystniejsze dla nas jest składanie reklamacji w formie pisemnej.
  • Jeżeli sprzedawca nie chce przyjąć do rozpatrzenia naszej reklamacji, wówczas sporządzamy w 2 egzemplarzach pismo reklamacyjne; kopię z dowodem nadania zachowujemy dla siebie; co nam się przyda, gdy będziemy jednak chcieli dochodzić swoich racji przed sądem.
  • Pamiętajmy o zachowaniu paragonu – jego brak może znacznie utrudnić a nawet uniemożliwić ewentualne reklamowanie towaru.