10 sie 2015
Porady
Administrator

Problemy dotyczące zakupów w hipermarketach

Problemy z cenami – towary albo nie są oznaczone cenami, albo są oznaczone nieprawidłowo; czytniki nawet jeżeli są, to nie działają; towary są przez konsumentów przekładane;

10 sie 2015
Porady
Administrator

W czym może pomóc rzeczoznawca

Inspekcja Handlowa prowadzi listę rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług. Na liście funkcjonują rzeczoznawcy np. do spraw jakości obuwia, odzieży, specjalizujący się w motoryzacji, elektronice. Wpis na listę dokonywany jest na wniosek rzeczoznawcy. Nie znaczy to oczywiście, że na listę wpisany może zostać każdy, kto tylko zadeklaruje taką chęć. Swoje umiejętności należy udokumentować dyplomami ukończenia szkół, kursów, szkoleń. Szczególnie cenne jest również doświadczenie zawodowe.