10 sie 2015
Porady
Administrator

O niezgodności towaru z umową

Uwaga!!! Niniejsze regulacje dotyczą jedynie umów zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. włącznie.

Od niezgodności towaru z umową należy odróżnić gwarancję. Uprawnienie z tytułu niezgodności towaru z umową przysługuje każdemu konsumentowi na mocy samej ustawy.

10 sie 2015
Porady
Administrator

Kiedy znak CE nie musi być umieszczany na wyrobach

Czy znak CE zawsze musi być umieszczony bezpośrednio na wyrobie? Gdzie należy szukać oznaczenia CE, jeżeli nie ma go na wyrobie? Z zasady oznakowanie CE powinno zostać umieszczone na wyrobie, w sposób widoczny, czytelny i trwały. Brak znaku CE na wyrobie, który podlega oznakowaniu, nie oznacza jednak, że wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań.

10 sie 2015
Porady
Administrator

Dlaczego należy czytać umowy

Od kilkunastu lat prowadzone są w naszym kraju różne kampanie konsumenckie. Prawa konsumenta już od dawna stały się głównym tematem kolorowych pism, a nawet audycji telewizyjnych. Każdy kto podjąłby się podsumowania wyników podejmowanych działań mających na celu uświadomienie konsumentów co do ich praw, musiałby przyznać, że jeszcze wiele pracy przed nami.

10 sie 2015
Porady
Administrator

Na co zwracać uwagę zawierając umowy konsumenckie

Zakup mieszkania

Jeżeli kupujemy nowe mieszkanie od dewelopera, spółdzielni powinniśmy trzymać się kilku podstawowych zasad. Należy stosować zasadę ograniczonego zaufania – to że firma sprawia wrażenie bogatej, dobrze zorganizowanej o niczym jeszcze nie świadczy. Upewnijmy się, że firma jest zarejestrowana; w przypadku spółki z ograniczona odpowiedzialnością warto poprosić o odpis z rejestru handlowego prowadzonego przez sąd gospodarczy, bądź samemu sprawdzić w rejestrze. Łatwo wtedy dowiedzieć się kto jest właścicielem, jaki jest kapitał założycielski spółki, czym spółka się zajmuje, kto jest faktycznie uprawniony do jej reprezentowania. Firma powinna posiadać numer REGON, NIP.

10 sie 2015
Porady
Administrator

Bezpieczne zabawki

Zabawka jest to wyrób zaprojektowany lub przewidziany do zabawy oraz wyrób, który ze względu na swoje cechy charakterystyczne lub wygląd może być użyty do zabawy przez dzieci w wieku poniżej 14 lat.