20 lut 2024
Aktualności
Administrator

DZIEŃ SŁUŻBY CYWILNEJ – PO RAZ PIERWSZY 17 LUTEGO 2024 r.

Służba Cywilna powołana została w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa. Korpus służby cywilnej tworzą urzędnicy i pracownicy zatrudnieni zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej.

15 mar 2023
Aktualności
Edyta Mateńko

ŚWIATOWY DZIEŃ KONSUMENTA 15.03.2023r.

15 marca 2023 r. obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta, ustanowiony w rocznicę przemówienia Prezydenta Kennedy’ego (15.03.1962 r.) . To wówczas padły słowa „konsumenci to my wszyscy”.

W ochronę praw konsumentów wpisują się ustawowe kompetencje Inspekcji Handlowej, tj. działania kontrolne, organizowanie i prowadzenie stałych sądów polubownych oraz poradnictwo konsumenckie.

Rok 2022 był rokiem wyjątkowo intensywnej pracy Inspekcji Handlowej. Dodatkowe działania, zlecone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podyktowane były właśnie dbałością o konsumenta. Wśród nich wymienić należy monitoring cen w podstawowych grupach towarowych prowadzony w I kwartale 2022r. oraz monitoring rynku węgla województwa zachodniopomorskiego, w zakresie jego pochodzenia oraz dostępności na składach i cen, przeprowadzony w listopadzie i grudniu 2022r. W trakcie kontroli przedsiębiorców dystrybuujących węgiel sprawdzane były wymagania określone w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835). Ze wskazanej ustawy wynika zakaz wprowadzania na terytorium RP oraz zakaz przemieszczania węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Białorusi, a także obowiązki dla poszczególnych podmiotów w łańcuchu dystrybucji. Sprawdzeniu podlegały również obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023r. poz. 168).

Niezależnie od powyższego, jak każdego roku, prowadzone były kontrole w określonych tematach zleconych i własnych, uwzględniające sygnały napływające od konsumentów. Kontroli podlegały m.in.: zabawki, wyroby pirotechniczne, sprzęt elektryczny, kosmetyki, wyroby włókiennicze, wyroby przeznaczone dla dzieci (wózki, nosidełka, barierki zabezpieczające schody), baterie, akumulatory, detergenty.

Rok 2023 to nowe wyzwania dla Inspekcji Handlowej związane z wejściem w życie zapisów trzech dyrektyw, w tym Dyrektywy Omnibus. Od 1 stycznia 2023r. weszły w życie przepisy określające sposób informowania o obniżeniu ceny towarów i usług – oprócz ceny obniżonej należy podawać również informację o najniższej cenie w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. W tym samym terminie zaczęły obowiązywać zmiany w ustawie o Prawach konsumenta, a dotyczą one m.in. sprzedaży przez Internet, składania reklamacji na towar niezgodny z umową. Za sprawą Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do tej ustawy wprowadzono również zmiany dotyczące zakupów podczas pokazów – zmodyfikowano niektóre prawa konsumenta, wprowadzono zakazy (np. zakaz przyjmowania płatności przed upływem terminu na odstąpienie od umowy).

Zapraszamy Państwa do kontaktu z Inspekcją Handlową w każdej sprawie dotyczącej Państwa praw jako konsumentów. Kontakt możliwy jest drogą elektroniczną na adres: konsumenci@wiih.pomorzezachodnie.pl oraz del.koszalin@wiih.pomorzezachodnie.pl, za pośrednictwem telefonu: 91 434-07-54, w Delegaturze w Koszalinie 94 342 82 05. Zapraszamy również osobiście. Nasza siedziba mieści się w Szczecinie przy ul. Jana Matejki 6b, siedziba Delegatury w Koszalinie natomiast jest przy ul. Władysława Andersa 34.

 

 

 

Beata Manios- rzecznik

Inspekcji Handlowej w Szczecinie

tel. 0-91 4225239 wew. 46

28 paź 2022
Aktualności
Beata Dynowska

Składy węgla – wstępne wyniki kontroli UOKiK

    Utrata źródeł dostaw oraz wysokie koszty zakupu są główną przyczyną wysokich cen i niedoborów węgla w składach. To wstępne wnioski z pierwszej części badania rynku prowadzonego przez UOKiK. Obecnie sprawdzane są działania producentów, importerów i dużych pośredników na rynku.