07 sie 2015
Aktualności
Administrator

Warsztaty dla mediów – ustawa o prawach konsumenta

Dziennikarzu – jest coś, co chciałbyś wiedzieć o ustawie o prawach konsumenta, ale boisz się zapytać? Już 12 grudnia wyjaśnimy wszystkie wątpliwości. UOKiK razem z Federacją Konsumentów zaprasza na warsztaty dla dziennikarzy

07 sie 2015
Aktualności
Administrator

KONTROLE JAKOŚCI WĘGLA KAMIENNEGO

Od 14 listopada 2014r. Inspekcja Handlowa nabywa nowe uprawnienia i będzie kontrolować jakość paliw stałych, w tym węgla kamiennego. Jednak aby nowe zadanie mogło być realizowane muszą zostać wydane przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 25.08.2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, określające wymagania jakościowe dla paliw stałych (w tym węgla kamiennego), sposób pobierania próbek oraz metody badawcze dla laboratoriów.

07 sie 2015
Aktualności
Administrator

Weekendowe kontrole paliw

W sobotę 26.10.2014r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadzili kontrole stacji paliw, na których pobierano próbki paliw w celu określenia ich jakości w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013r., poz. 1058) .

07 sie 2015
Aktualności
Administrator

Etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów

Sprzedawcy na terenie 28 państw Unii Europejskiej są zobowiązani do zamieszczania naklejek na bieżniku opon przeznaczonych do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, naczep u autobusów lub do umieszczania etykiet w ich pobliżu.

Etykiety muszą być eksponowane w widocznym miejscu. Nakaz ten nakłada rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 342, s.46 ze zm.).