07 sie 2015
Aktualności
Administrator

UWAGA! Kolorowe gumki „loom bands” mogą być niebezpieczne

W związku z licznymi doniesieniami w mediach oraz sygnałami od konsumentów dotyczącymi kolorowych gumek „loom bands” do wykonywania bransoletek, w których mogą występować ftalany, informujemy, że sprawą zajmuje się już Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wyznaczone zostały inspektoraty Inspekcji Handlowej w kraju, które pobierają próby ww. zabawek do badań laboratoryjnych. Oczekujemy na wyniki tych badań. Badania dotyczą zarówno gumek jak  i zawieszek służących do ozdabiania bransoletek.

07 sie 2015
Aktualności
Administrator

Niebezpieczne lampki dla dzieci

W listopadzie 2013r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadzili kontrolę w sklepie znanej sieci handlowej, w trakcie której zakwestionowali lampki do pokoju dla dzieci. Kontrola była wynikiem informacji od konsumenta wskazującej na sprzedaż lampek w bajkowym kształcie dla dzieci, które nie posiadają transformatorów przekształcających napięcie na bezpieczne.

Ocenie poddano 5 rodzajów lampek w różnym kształcie, np. motyla, auta, lwa, które posiadały etykietę z nazwą „lampa dziecięca”. Importerem opraw oświetleniowych była kontrolowana sieć handlowa.

07 sie 2015
Aktualności
Administrator

Zmiany w przepisach dotyczących cen – pytania i odpowiedzi

Prowadzę mały osiedlowy sklep spożywczy. Słyszałem, że nie muszę już oznaczać każdego towaru ceną.

Tak, to jest prawda. Zmieniły się w tym zakresie przepisy i od 25.07.2014r. nie ma obowiązku oznaczania towaru ceną na każdym egzemplarzu. Nadal jednak należy opatrzyć towary wywieszkami zawierającymi nazwę handlową, cenę oraz jednostkę miar. W przypadku towarów podobnych dodatkowo należy podać nazwę producenta i inne informacje umożliwiające identyfikację ceny z towarem.

07 sie 2015
Aktualności
Administrator

UWAGA! Wysokie kary za brak cen!

Z dniem 25.07.2014r. wchodzą w życie nowe przepisy regulujące kwestie uwidaczniania cen. Dotychczas obowiązująca ustawa z dnia 05.07.2001r. o cenach zostanie zastąpiona ustawą z dnia 09.05.2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014r., poz. 915).

07 sie 2015
Aktualności
Administrator

Inspekcja Handlowa na seminarium organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie

W dniu 8 maja 2014r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie uczestniczył w seminarium zorganizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy wraz z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie oraz Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Hasłem przewodnim spotkania, ogłoszonym przez Międzynarodową Organizację Pracy, było "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia przy stosowaniu substancji chemicznych w pracy".