14 kwi 2017
Aktualności
Paweł Pacała

Jakość paliw w 2016 roku

  • W ubiegłym roku Inspekcja Handlowa zakwestionowała 2,36 proc. skontrolowanych próbek paliw płynnych.
  • To nieznacznie mniej niż w 2015 r., kiedy odsetek nieprawidłowości po raz pierwszy spadł poniżej 3 proc.  
  • Zastrzeżenia częściej dotyczyły oleju napędowego
16 mar 2017
Aktualności
Paweł Pacała

Certyfikaty wręczone

15 marca 2017r. w trakcie obchodów Światowego Dnia Konsumenta Zachodniopomorski Wojewódzki Inspekcji Handlowej Pani Sylwia Klewin wręczyła certyfikaty „Przedsiębiorca przyjazny konsumentom”. W bieżącym roku certyfikaty otrzymało 10 przedsiębiorców. Certyfikaty te są formą podziękowania za otwartość i wolę uczestnictwa w postępowaniach mediacyjnych i rozprawach Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.

13 mar 2017
Aktualności
Paweł Pacała

Światowy Dzień Konsumenta

15 marca 2017r. obchodzić będziemy Światowy Dzień Konsumenta. W tym roku Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej po raz czwarty przyzna przedsiębiorcom Certyfikat „Przedsiębiorca przyjazny konsumentom”. Certyfikat ten ma na celu wyróżnienie i jednocześnie podziękowanie tym przedsiębiorcom, którzy mają wolę polubownego rozstrzygania spraw z konsumentami i aktywnie uczestniczą w organizowanych przez Inspekcję Handlową mediacjach i w rozprawach przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim.